Zgłoszenie filmu

17. NYSKI FESTIWAL FILMOWY

Tytuł i rodzaj
Kontakt
Szczegóły dot. filmu
Historia filmu
Zgoda
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie moich danych oraz informacji tu zawartych (w szczególności) w formie elektronicznej. Nyski Festiwal Filmowy zapewnia o przestrzeganiu przepisów prawa (przepisów o ochronie danych osobowych itp.) w tym zakresie.
Jestem świadomy/a, że przysługują mi ustawowe prawa (jak m.in. wycofanie niniejszych zgód w dowolnym momencie, np. drogą mailową pod następującym adresem: info@kunstbauerkino.de).

Zasady festiwalu można znaleźć tutaj.