Přihlášení filmu

17. NISA FILM FESTIVAL

Název a typ
Kontakt
Podrobné informace o filmu
Historie filmu
Svolení
Jsem srozuměn/a s (především) elektronickým zaznamenáváním, zpracováváním a uchováváním svých údajů a zde uvedených informací. Nisa Film Festival zaručuje, že zákonná ustanovení, která jsou v této souvislosti dotčena (nařízení o ochraně osobních údajů apod.), budou dodržena.
Vím, že mi přísluší zákonná práva (mj. právo zde udělené souhlasy kdykoli odvolat, např. e-mailem na následující adresu: info@kunstbauerkino.de).

Pravidla festivalu jsou k nahlédnutí zde.