Aktualności

NFF 2023: Call for entries

W dniach 23-28 maja 2023 roku odbędzie się 20. edycja Nyskiego Festiwalu Filmowego na styku trzech granic Polski, Czech i Niemiec. W tym jubileuszowym roku organizatorzy i organizatorki festiwalu ze stowarzyszenia Kunstbauerkino w Großhennersdorf czekają na zgłoszenia do konkursu w kategoriach filmu fabularnego, krótkometrażowego i dokumentalnego. Na zwycięzców konkursu czeka w sumie jedenaście Nyskich Ryb - statuetek festiwalowych - oraz blisko 24.000 euro nagrody pieniężnej. Oprócz nagród za najlepszy film w każdej z wyżej wymienionych kategorii oraz ulubionego filmu publiczności, statuetki przyznane zostaną także m.in. za najlepszą kreację aktorską, najlepszy scenariusz i najlepszą scenografię. Dodatkowo przyznana zostanie nagroda specjalna dla jednego filmu wybranego z całego programu festiwalu, którego tematyka poświęcona jest zrozumieniu sąsiedztwa Polski, Czech i Niemiec.

Do konkursu 20. edycji Nyskiego Festiwalu Filmowego dopuszczone są filmy z lat 2022 i 2023, których produkcja lub koprodukcja odbyła się przynajmniej w jednym z trzech sąsiedzkich krajów: Polsce, Niemczech lub Czechach. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2022 roku. Wybór filmów do konkursu nastąpi do połowy kwietnia 2023 r.

 

 

 

 

 


Żywa Europa na styku trzech granic nad Nysą: Corocznie w maju, od 2004 roku Nyski Festiwal Filmowy prezentuje na styku trzech granic Polski, Czech i Niemiec aktualne filmy fabularne, dokumentalne i krótkometrażowe. Pierwotny pomysł zaprezentowania filmów w trzech krajach na przestrzeni lat stale się rozwijał. Dziś festiwal stanowi kulturowy pomost dla fanów filmu i kin artystycznych z trzech sąsiednich krajów oraz ważne miejsce spotkań dla krajowych i międzynarodowych twórców i twórczyń filmu oraz przedstawicieli i przedstawicielek przemysłu filmowego. Co roku festiwal rzuca filmowe spojrzenie na relacje między narodami Europy Wschodniej, ukazując je z perspektywy przeszłości i teraźniejszości. Tradycyjnie w transgranicznym programie festiwalu, oprócz trzech konkursów i różnych cykli filmowych, znajdują się także wydarzenia dodatkowe, takie jak koncerty, czytania, wystawy i imprezy.